Φοιτητικά - μαθήματα Ιταλικής γλώσσας στο Μαρούσι

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

To Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (European Common Framework) θεσπίστηκε για να δώσει μια σαφή εικόνα σχετικά με  την αντιστοίχιση των πτυχίων των γλωσσών των κρατών μελών της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς τα πτυχία διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Βασική η οποία αφορά τα επίπεδα Α1,  Α2. Οι κάτοχοι πτυχίων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι σε θέση να καλύψουν τις βασικές απαιτήσεις επικοινωνίας της αντίστοιχης γλώσσας.
 • Μεσαία η οποία αφορά τα επίπεδα Β1, Β2. Οι κάτοχοι πτυχίων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι σε θέση να καλύψουν πέραν από τις βασικές απαιτήσεις επικοινωνίας της αντίστοιχης γλώσσας και άλλους τομείς όπως οικονομικά, κοινωνικά, επιστημονικά , νομικά θέματα κ.α.
 • Προχωρημένη η οποία αφορά τα επίπεδα C1, C2. Οι κάτοχοι πτυχίων της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις επικοινωνίας της αντίστοιχης γλώσσας και να παρακολουθήσουν μαθήματα (σπουδές) σε πανεπιστήμια.
Πίνακας αντιστοίχησης πτυχίων Ευρωπαϊκών Γλωσσών που διδάσκονται στο Κέντρο μας
Επίπεδα Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ισπανικά Ιταλικά
C2 Proficiency
(CPE/ ECPE)
DALF C2
KDS
Superior
CELI 5
C1
Advanced
CAE
DALF C1 Goethe
Zertifikat C1
CELI 4
B2 Lower
FCE/ ECCE
DELF B2 Goethe
Zertifikat B2
Intermedio CELI 3
B1 PET DELF B1 Zertifikat
Deutsch
CELI 2
A2 KET DELF A2 Start
Deutsch 2
Inicial CELI 1
A1 -
DELF A1 Start
Deutsch 1
CELI 1
 

 

 


banner

english-for-adults

"Προσφορές"

Bring a friend along

Φέρτε μας τον φίλο ή την φίλη σας στο κέντρο μας και κερδίστε και οι δυο σας.

Family discounts

Επωφεληθείτε από τα οικογενειακά πακέτα με τιμές προσαρμοσμένες στον νέο οικογενειακό προϋπολογισμό.

Δεύτερη Ξένη Γλώσσα

Επιλέξτε την Δεύτερη Γλώσσα που θέλετε να μάθετε και ένα Δώρο έκπληξη σας περιμένει από το Φροντιστήριο μας.

Ειδικές τιμές για φοιτητές

Φτιάξτε την ομάδα σας και παρακολουθήστε τα μαθήματα που θέλετε σε τιμές έκπληξη.

"θα μας βρείτε"

Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Ρούμπου - Αναστασίου

Πεντέλης 51  Μαρούσι, Αττικής 151 26
Τηλ. 210 80 55 035

// view map //

10Ειδικά Προγράμματα

 • Μαθήματα Lower (B2) Αν επιθυμείτε να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας σε «καλό» επίπεδο
 • Μαθήματα Advanced (C1) Αν επιθυμείτε να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας σε «πολύ καλό» επίπεδο
 • Μαθήματα Proficiency (C2) Αν επιθυμείτε να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας σε «άριστο» επίπεδο
 • Μαθήματα TOEFL Για εισαγωγή σε ξένα πανεπιστήμια το internet-based TOEFL
 • Μαθήματα TOEIC Για διεθνή αναγνώριση πιστοποίησης Αγγλικών
 • Μαθήματα GMAT Για Mεταπτυχιακές σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Μαθήματα GRE Για Mεταπτυχιακές σπουδές Θετικής ή Θεωρητικής κατεύθυνση
 • Μαθήματα IELTS Για σπουδαστές που σκοπεύουν να φοιτήσουν σε ξένα πανεπιστήμια ή να εργαστούν σε αγγλόφωνη χώρα
 • Business English
 • CONVERSATION COURSES τμήματα 4-6 ατόμων Conversation Courses-μαθήματα συνομιλίας με καθηγητή native speakerΔειτε φωτογραφιες απο τις εκδηλωσεις της σχολής// view more //